📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

قیمت پایه عرضه (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

مقدار عرضه (تن)

میزان تقاضا (تن)

میزان معامله (تن)

۱

کاتد مس

شرکت ملی صنایع مس ایران

۷۱۵,۵۲۱

۷۲۰,۰۳۳

۷۲۰,۰۳۳

۳,۰۰۰

۱۶۲۰

۶۲۰

ادامه مطلب

  📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

  عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

  🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۵ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ردیف

  شرح

  تولیدکننده

  قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

  قیمت پایه عرضه (ریال)

  مقدار عرضه (تن)

  ۱

  کاتد مس

  شرکت ملی صنایع مس ایران

  ۷۰۵,۳۵۰

  ۷۱۵,۵۲۱

  ۱۰۰۰

  ادامه مطلب

   📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

   عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

   🔊 عرضه کاتد مس برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ردیف

   شرح

   تولیدکننده

   قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

   قیمت پایه عرضه (ریال)

   مقدار عرضه (تن)

   ۱

   کاتد مس

   شرکت ملی صنایع مس ایران

   ۶۷۵,۹۰۷

   ۷۰۵,۳۵۰

   ۳۰۰۰

   ادامه مطلب

    📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

    عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

    🔊 عرضه کاتد مس برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ردیف

    شرح

    تولیدکننده

    قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

    قیمت پایه عرضه (ریال)

    مقدار عرضه (تن)

    ۱

    کاتد مس

    شرکت ملی صنایع مس ایران

    ۶۶۴,۱۲۵

    ۶۷۵,۹۰۷

    ۳۰۰۰

    ادامه مطلب

     📰 عرضه کاتد مس بابک مس ایرانیان | یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

     عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

     🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت بابک مس ایرانیان به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)
     ۱کاتد مسشرکت بابک مس ایرانیان۶۳۹,۵۸۶۶۴۴,۱۹۳۶۴۴,۱۹۳۱۰۰۱۴۰

     ادامه مطلب


      📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

      عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

      🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ردیف

      شرح

      تولیدکننده

      قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

      قیمت پایه عرضه (ریال)

      مقدار عرضه (تن)

      ۱

      کاتد مس

      شرکت ملی صنایع مس ایران

      ۶۳۹,۵۸۶

      ۶۶۴,۱۲۵

      ۳۰۰۰

      ادامه مطلب

       📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس لیچینگ | برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

       عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

       🔊 برآورد عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیف

       شرح

       تولیدکننده

       قیمت عرضه (ریال)

       قیمت میانگین موزون (ریال)

       قیمت میانگین هفته قبل (ریال)

       مقدار عرضه (تن)

       تقاضا (تن)

       معامله (تن)

       ۱

       مس کاتد ۲ (لیچینگ)

       شرکت ملی صنایع مس ایران

       ۶۴۴,۱۹۳

       ۶۴۴,۱۹۳

       ۶۳۹,۵۸۶

       ۱۰۰۰

       ۱۰۰۰

       ۱۰۰۰

       ادامه مطلب

        📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

        عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

        🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ردیف

        شرح

        تولیدکننده

        قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

        قیمت پایه عرضه (ریال)

        مقدار عرضه (تن)

        ۱

        کاتد مس

        شرکت ملی صنایع مس ایران

        ۶۳۹,۵۸۶

        ۶۴۴,۱۹۳

        ۳۰۰۰

        ادامه مطلب

         کاتد مس

         کاتد مس، بازار مس، هرید اینترنتی لوله مسی

         دسته بندی : مقالات

         گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس کاتدی یا همان کاتد مس در ایران می‌باشد.  کاتد مسی دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

         ادامه مطلب

          📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

          عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

          🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۹ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

          ردیف

          شرح

          تولیدکننده

          قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

          قیمت پایه عرضه (ریال)

          مقدار عرضه (تن)

          ۱

          کاتد مس

          شرکت ملی صنایع مس ایران

          ۶۲۴,۵۲۴

          ۶۲۶,۹۰۴

          ۳۰۰۰

           
          ادامه مطلب

           دسته‌بندی

           سایز (اینچ)

           ضخامت (اینچ)

           سبد خرید