🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۷۰۶ دلاری نسبت به آخرین عرضه سال ۱۳۹۸، ۴۸۰۳.۴ دلار شد.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ شرکت بابک مس ایرانیان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت بابک مس ایرانیان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۱۱۷ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۲۵.۲ دلار شد.

ادامه مطلب

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۳۰ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۴۱.۵ دلار شد.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)