🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

قیمت پایه عرضه (ریال)

مقدار عرضه (تن)

۱

کاتد مس

شرکت ملی صنایع مس ایران

۶۳۹,۵۸۶

۶۶۴,۱۲۵

۳۰۰۰

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)