سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

🔊 برآورد عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت عرضه (ریال)

قیمت میانگین موزون (ریال)

قیمت میانگین هفته قبل (ریال)

مقدار عرضه (تن)

تقاضا (تن)

معامله (تن)

۱

مس کاتد ۲ (لیچینگ)

شرکت ملی صنایع مس ایران

۶۴۴,۱۹۳

۶۴۴,۱۹۳

۶۳۹,۵۸۶

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

ادامه مطلب