عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

عرضه مفتول مس صنایع مس کاوه، شرکت ملی افق البرز، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال  دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۰,۱۹۳ ۲۱۵,۶۶۴ ۲۱۵,۶۶۴ ۲۰۰۰ ۱۰۸۰ ۱۱۸۰

۱

ادامه مطلب

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ بیلت ۶۰۶۳-۷ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۰,۱۹۳ ۲۳۰,۱۹۳ ۴۰۰ ۴۴۰ ۴۰۰
۲ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۱۵,۴۳۳ ۲۱۵,۴۳۳ ۳۰۰۰ ۲۴۶۰ ۲۴۶۰

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)