مفتول مس

[:fa]قیمت عرضه مفتول مس برای یکشنبه 16 دی ماه[:]

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۱۶ دی

[:en]

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۱۶ دی به صورت زير است.

همانند هفته‌هاي گذشته معاملات مفتول های مسی بورس کالا با تقاضای کم روبرو  شد و مفتول دنیای مس کاشان، گيل‌راد شمال و كابلسازي افق البرز،  بدون معامله امروز را سپری کردند و مفتول شركت ملي صنايع مس ايران با ۲۰۰۰ تن عرضه تنها ۲۰ تن معامله انجام داد.

قیمت عرضه مفتول مس برای یکشنبه 16 دی ماه

“Read More”


[:fa]براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه 16 دی[:]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۶ دی

[:fa]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد:

ردیفشرحتولید کنندهقیمت پایه عرضه
(ریال)
قیمت هفته گذشته (ریال)عرضه
(تن)
۱مس مفتولشرکت ملی صنایع مس ایران۵۴۹,۷۷۰۵۶۹,۷۳۷
۲مس مفتولدنیای مس کاشان۵۵۰,۴۷۰۵۷۰,۴۳۷
۳مس مفتولگیل راد شمال۵۵۰,۴۷۰۵۷۰,۴۳۷


میانگین قیمت جهانی مس ۵۸۶۳٫۷ است که نسبت به هفته‌ی پیش با قیمت ۵۹۷۹٫۳ دلار کاهش داشته است.

میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیما ۹۰۶۶۵ ریال است و نسبت به هفته‌ی گذشته با قیمت ۹۲۱۹۳ ریال افزایش داشته است.

[:]

[:fa]خبر فوری: گزارش معاملات امروز کاتد و مفتول مس در بورس کالا| لغو معاملات مفتول مس به دلیل نبود تقاضا[:]

[:fa]

امروز یکشنبه نهم دی ماه، معاملات مفتول مس به دلیل نبود تقاضا لغو شد و معاملات مس کاتد نیز با حجم پایینی امروز را پشت سر گذاشت.

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
مفتول شركت ملي صنايع مس ايران ۵۶۹,۷۳۷ ۴۰۰  ۰  ۰
مفتول گيل‌راد شمال ۵۷۰,۴۳۷  ۱۰۰  ۰  ۰
مفتول دنیای مس کاشان ۵۷۰,۴۳۷ ۱۰۰ ۰ ۰
مفتول گروه صنایع کابلسازی افق البرز ۵۷۰,۴۳۷ ۴۰ ۰ ۰
مس کاتد ملی صنایع مس ایران  ۵۵۱,۲۹۹  ۳,۰۰۰  ۲۰۶۰  ۴۰

قيمت مس جهاني ۵۹۷۹٫۳ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۰۲۵٫۵ دلار بود. 

همچنين دلار نيما برابر ۹۲۱۹۳ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۸۶۱۴ ريال داشت. 

[:]

[:fa]برآورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه 9 دی[:]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۹ دی

[:fa]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

ردیفشرحتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایه عرضه
(ریال)
عرضه
(تن)
۱مس مفتولشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی۵۶۹,۷۳۷
۲مس مفتولدنیای مس کاشاننقدی۵۷۰,۴۳۷
۳مس مفتولگیل راد شمالنقدی۵۷۰,۴۳۷

 میانگین قیمت جهانی مس ۵۹۷۹٫۳ است که نسبت به هفته‌ی پیش با قیمت ۶۰۲۵٫۵ دلار کاهش داشته است. 

میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیما ۹۲۱۹۳ ریال است و نسبت به هفته‌ی گذشته با قیمت ۸۸۶۱۴ ریال افزایش داشته است.

[:]

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۲ دی

[:fa]

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۲ دی به صورت زير است.

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل عرضه (تن) تقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران  ۵۵۱،۶۶۶  ۲۰۰۰  ۵۸۶،۲۲۷  ۲۰۰۰ ۲۰
گيل‌راد شمال  ۵۵۲،۳۶۶  ۱۰۰۰  ۵۸۶،۹۲۷ ۱۰۰۰ ۲۵
دنیای مس کاشان  ۵۵۲،۳۶۶  ۱۰۰۰  ۵۸۶،۹۲۷ ۱۰۰ ۰

 

قيمت مس جهاني ۶۰۲۵٫۵ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۱۴۵٫۵ دلار بود. 

همچنين دلار نيما برابر ۸۸۶۱۴ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۹۲۳۸۹ ريال داشت. 

[:]

عرضه مفتول مس برای امروز ۱۸ آذر

[:fa]

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر به صورت زير است.

 

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل تقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران ۵۶۳،۱۶۱ ۲۰۰۰ ۵۸۷،۴۱۳ ۱۲۰
گيل‌راد شمال ۵۶۳،۸۶۱ ۱۰۰۰ ۵۸۸،۱۱۳ ۲۰
دنیای مس کاشان ۵۶۳،۸۶۱ ۱۰۰۰ ۵۸۸،۱۱۳ ۴۰

 

[:]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

“Read More”

عرضه‌ی مفتول مس و مس کاتد ۲ (لیچینگی) برای امروز دوشنبه ۱۲ آذر

[:fa]

قيمت عرضه مفتول مس و مس کاتد ۲ (لیچینگی) براي امروز دوشنبه ۱۲ آذر به صورت زير است.

“Read More”

براورد عرضه مفتول مس برای فردا دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

[:fa]

براورد عرضه مفتول مس برای فردا دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

براورد عرضه مفتول مس در بورس کالا به صورت زیر خواهد بود.

براورد عرضه مفتول مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه
(ریال)
عرضه
(تن)
۱ مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران نقدی ۵۸۷,۴۱۳
۲ مس مفتول دنیای مس کاشان نقدی ۵۸۸,۱۱۳
۳ مس مفتول گیل راد شمال نقدی ۵۸۸,۱۱۳

 

  • قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۹۱,۴۰۲ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷,۰۴۰ ريال داشت. 

  • قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۲۶,۷ دلار بود. 

[:]


عرضه مفتول مس و كاتد مس ۲ (ليچينگ) براي سه‌شنبه ۶ آذر ماه

[:fa]

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز سه‌شنبه ۶ آذر به صورت زير است.

 

 

 

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل تقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران ۵۶۰،۸۹۲ ۲۰۰۰ ۵۶۱،۳۶۲ ۱۴۰
گيل‌راد شمال ۵۶۱،۵۹۲ ۱۰۰۰ ۵۶۲،۰۶۲ ۲۵

 

  •  قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۱۳۷٫۷ دلار بود. 
  •  همچنين دلار نيما برابر ۸۷۰۴۱ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷۱۰۶ ريال داشت. 
  •  مفتول صنايع توليدي دنياي مس كاشان با قيمت برآورد ۵۶۱،۵۹۲ ريال ۱۰۰ تن عرضه شد و تقاضايي نداشت. همچنين مس كاتد ۲ (ليچينگ) با قيمت برآورد ۵۴۳،‌۴۸۴ ريال ۵۰۰ تن عرضه داشت و بدون تقاضا و معامله سه‌شنبه را سپري كرد. 

[:]


Powered by Investing.com

ورود

سبد خرید