👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۷۰۶ دلاری نسبت به آخرین عرضه سال ۱۳۹۸، ۴۸۰۳.۴ دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۱۱۷ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۲۵.۲ دلار شد.

ادامه مطلب

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۳۰ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۴۱.۵ دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۴۳ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۱۱.۱ دلار شد.

ادامه مطلب

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۹ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۶۸ دلار شد.

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)