👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۷۰۶ دلاری نسبت به آخرین عرضه سال ۱۳۹۸، ۴۸۰۳.۴ دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۱۱۷ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۲۵.۲ دلار شد.

ادامه مطلب

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۳۰ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۴۱.۵ دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۴۳ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۱۱.۱ دلار شد.

ادامه مطلب

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۹ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۶۸ دلار شد.

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت بابک مس ایرانیان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن)
۱ کاتد مس شرکت بابک مس ایرانیان ۶۳۹,۵۸۶ ۶۴۴,۱۹۳ ۶۴۴,۱۹۳ ۱۰۰ ۱۴۰

ادامه مطلب

🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

قیمت پایه عرضه (ریال)

مقدار عرضه (تن)

۱

کاتد مس

شرکت ملی صنایع مس ایران

۶۳۹,۵۸۶

۶۶۴,۱۲۵

۳۰۰۰

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)