🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۱۸,۴۵۲ ۲۱۸,۴۵۲ ۲۲۴,۱۳۲ ۶۰۰
۲ بیلت :۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۳,۴۲۲ ۲۳۳۴۲۲ ۲۳۹,۵۰۰ ۲۰۰

ادامه مطلب

دسته‌بندی

سایز (اینچ)

ضخامت (اینچ)