سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

زمان بندی نمایشگاه ها

نمایشگاه 1

تصویر نمایشگاه

نام نمایشگاه

دسته بندی

بازه ی برگزاری

زمان برگزاری


بيست و يكيمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

21 الي 24 مرداد ماه

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده

آدرس

تلفن

توضیحات

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

02174463

برای دیدن نمایشگاه کلیک کنید

نمایشگاه 2

تصویر نمایشگاه

نام نمایشگاه

دسته بندی

بازه ی برگزاری

زمان برگزاری


بيستمين نمايشگاه بين المللي تاسيسات وسيستم هاي سرمايشي و گرمايشي

تاسيسات وسيستم هاي سرمايشي و گرمايشي

بازه برگزاری 1

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده

آدرس

تلفن

توضیحات

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

02174463

برای دیدن نمایشگاه کلیک کنید

نمایشگاه 3

تصویر نمایشگاه

نام نمایشگاه

دسته بندی

بازه ی برگزاری

زمان برگزاری


بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق تهران

صنعت برق

7 الي 10 آبان

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده

آدرس

تلفن

توضیحات

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

02174463

برای دیدن نمایشگاه کلیک کنید

نمایشگاه 4

تصویر نمایشگاه

نام نمایشگاه

دسته بندی

بازه ی برگزاری

زمان برگزاری


بيست و يكيمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي

لوازم خانگي

25الي28 ابان

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده

آدرس

تلفن

توضیحات

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

02174463

برای دیدن نمایشگاه کلیک کنید

نمایشگاه 5

تصویر نمایشگاه

نام نمایشگاه

دسته بندی

بازه ی برگزاری

زمان برگزاری


هجدهمين دوره نمايشگاه هاي بين المللي متالووژي،فولاد ، صنايع معدني،آهنگري و ماشين كاري،قالب سازي و ريخته گري

 متالووژي،فولاد ، صنايع معدني،آهنگري و ماشين كاري،قالب سازي و ريخته گري

14الي17اذرماه

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده

آدرس

تلفن

توضیحات

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

02174463

برای دیدن نمایشگاه کلیک کنید