اخبار عرضه مس

🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای فردا یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف شرح تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) مقدار عرضه (تن)
۱ کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران ۶۲۸,۱۳۳ ۶۱۸,۷۱۳ ۱۰۰۰

ادامه مطلب