🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود ۴۳ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۷۱۱.۱ دلار شد.

   ادامه مطلب

    🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب

      با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود ۹ دلاری نسبت به هفته قبل، ۵۶۶۸ دلار شد.

      ادامه مطلب

       🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیف

       شرح

       تولیدکننده

       قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

       قیمت پایه عرضه (ریال)

       قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

       مقدار عرضه (تن)

       میزان تقاضا (تن)

       میزان معامله (تن)

       ۱

       کاتد مس

       شرکت ملی صنایع مس ایران

       ۷۳۲,۱۷۳

       ۶۸۹,۲۱۳

       ۶۸۹,۲۱۳

       ۳,۰۰۰

       ۳۰۰۰

       ۳۰۰۰

       ادامه مطلب

        🔊 عرضه کاتد مس برای ۶ بهمن ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ردیف

        شرح

        تولیدکننده

        قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

        قیمت پایه عرضه (ریال)

        قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

        مقدار عرضه (تن)

        میزان تقاضا (تن)

        میزان معامله (تن)

        ۱

        کاتد مس

        شرکت ملی صنایع مس ایران

        ۷۴۰,۳۶۰

        ۷۳۲,۱۷۳

        ۷۳۲,۱۷۳

        ۳,۰۰۰

        ۲۴۶۰

        ۱۴۶۰

        ادامه مطلب

         🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

         ردیف

         شرح

         تولیدکننده

         قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

         قیمت پایه عرضه (ریال)

         قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

         مقدار عرضه (تن)

         میزان تقاضا (تن)

         میزان معامله (تن)

         ۱

         کاتد مس

         شرکت ملی صنایع مس ایران

         ۷۲۰,۰۳۳

         ۷۴۰,۳۶۰

         ۷۴۰,۳۶۰

         ۳,۰۰۰

         ۳۰۰۰

         ۳۰۰۰

         ادامه مطلب

          🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

          ردیف

          شرح

          تولیدکننده

          قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

          قیمت پایه عرضه (ریال)

          قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

          مقدار عرضه (تن)

          میزان تقاضا (تن)

          میزان معامله (تن)

          ۱

          کاتد مس

          شرکت ملی صنایع مس ایران

          ۷۱۵,۵۲۱

          ۷۲۰,۰۳۳

          ۷۲۰,۰۳۳

          ۳,۰۰۰

          ۱۶۲۰

          ۶۲۰

          ادامه مطلب