عرضه مفتول مس | ۲۳ دی ۱۳۹۸| ۱۳th January 2020

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال، صنایع کابلسازی افق البرز دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب


  عرضه مفتول مس | ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۷th January 2020

  عرضه مفتول مس | بازار مس

  عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب


   عرضه مفتول مس | ۹ دی ۱۳۹۸

   عرضه مفتول مس | بازار مس

   عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب


    عرضه مفتول مس | ۲۵ آذر ۱۳۹۸

    عرضه مفتول مس | بازار مس

    عرضه مفتول مس صنایع مس کاوه، شرکت ملی افق البرز، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال  دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب


     عرضه مفتول مس | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

     عرضه مفتول مس | بازار مس

     عرضه مفتول مس صنایع مس کاوه، شرکت ملی صنایع مس ایران، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال  دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب