سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅22مرداد 1400| August 13 2021

📌 نفت : Oil : 70.89

📌 طلا : Gold : 1758.8

📌 نقره : Silver : 23.4

📌 آلومینیوم : (⌚️0.5+)

2602.5: Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 79-)

Copper or Cu : 9429.5

📌 سرب : (⌚️ 58.5+)


Lead or Pb : 2448.5

📌 نيكل : (⌚️110+)

Nickel or Ni : 19650

📌 قلع : (⌚️485-)

Tin or Sn : 36109

📌 روی : (⌚️ 9.5-)

3007: Zinc or Zn 

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انها را انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅21مرداد 1400| August 12 2021

📌 نفت : Oil : 71.36

📌 طلا : Gold : 1751.4

📌 نقره : Silver : 23.4

📌 آلومینیوم : (⌚️24+)

2602: Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 87.5+)

Copper or Cu : 9508.5

📌 سرب : (⌚️ 39.5+)


Lead or Pb : 2390

📌 نيكل : (⌚️655+)

Nickel or Ni : 19540

📌 قلع : (⌚️354+)

Tin or Sn : 36594

📌 روی : (⌚️ 2-)

3016.5: Zinc or Zn 

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انها را انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅20مرداد 1400| August 11 2021

📌 نفت : Oil : 71.53

📌 طلا : Gold : 1725.4

📌 نقره : Silver : 23.35

📌 آلومینیوم : (⌚️1-)

2578: Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 11.5+)

Copper or Cu : 9421

📌 سرب : (⌚️ 31.5+)


Lead or Pb : 2350.5

📌 نيكل : (⌚️167+)

Nickel or Ni : 18885

📌 قلع : (⌚️155-)

Tin or Sn : 36240

📌 روی : (⌚️ 40+)

3018.5: Zinc or Zn 

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انها را انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅19مرداد 1400| August 10 2021

📌 نفت : Oil : 69.72

📌 طلا : Gold : 1735

📌 نقره : Silver : 23.6

📌 آلومینیوم : (⌚️32+)

2579: Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 98+)

Copper or Cu : 9409.5

📌 سرب : (⌚️ 23.5+)


Lead or Pb : 2319

📌 نيكل : (⌚️30-)

Nickel or Ni : 18718

📌 قلع : (⌚️460+)

Tin or Sn : 36395

📌 روی : (⌚️ 21.5+)

2978.5: Zinc or Zn 

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انها را انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅19مرداد 1400| August 10 2021

📌 نفت : Oil : 69.72

📌 طلا : Gold : 1735

📌 نقره : Silver : 23.6

📌 آلومینیوم : (⌚️32+)

2579 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 98+)

Copper or Cu : 9409.5

📌 سرب : (⌚️ 23.5+)


Lead or Pb : 2319

📌 نيكل : (⌚️30-)

Nickel or Ni : 18718

📌 قلع : (⌚️460+)

Tin or Sn : 35935

📌 روی : (⌚️ 21.5+)

Zinc or Zn : 2978.5


London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انهارا انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅16مرداد 1400| August 5 2021

📌 نفت : Oil : 74.79

📌 طلا : Gold : 1807.32

📌 نقره : Silver : 25.373

📌 آلومینیوم : (⌚️71.5-)

2547 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 218-)

Copper or Cu : 9311.5

📌 سرب : (⌚️ 66.5-)


Lead or Pb : 2295.5

📌 نيكل : (⌚️785-)

Nickel or Ni : 18748

📌 قلع : (⌚️130-)

Tin or Sn : 35935

📌 روی : (⌚️ 49-)

2957 : Zinc or Zn 

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انها را انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅11 مرداد 1400|  July 30 2021

📌 نفت : Oil : 74.79

📌 طلا : Gold  : 1807.32

📌 نقره : Silver : 25.373

📌 آلومینیوم : (⌚️11+)

2635 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️ 10.5-)

Copper or Cu : 9737

📌 سرب : (⌚️ 21.5+)


Lead or Pb : 2445.5

📌 نيكل : (⌚️167-)

Nickel or Ni : 19725

📌 قلع : (⌚️176+)

Tin or Sn : 36141

📌 روی : (⌚️ 4+)

3043 : Zinc or Zn

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انهارا انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد.

كالاي مس برادران ثقفي  شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلزات در ایران می‌باشد. همراه ما باشید با میانگین قیمت فلزات…

میانگین قيمت فلزات هفته بیستم-گروه بازرگانی ثقفی
میانگین قیمت فلزات گرانبها در بورس لندن با اگاهی رسانی ساتراپ ثقفی

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅15 مرداد 1400|  Agust 6 2021

توجه
توجه

توجه

📌 آلومینیوم : (⌚️69.9+)

2601.6 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️146.5-)

Copper or Cu : 9556.4

📌 سرب : (⌚️30.7+)


Lead or Pb : 2430.5

📌 نيكل : (⌚️157-)

Nickel or Ni : 19461.8

📌 قلع : (⌚️460.2+)

Tin or Sn : 36220

📌 روی : (⌚️ 22+)

2995.8 : Zinc or Zn

London Metal Exchange Weekly Average Price

نياز هاي بازار

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

كالاي مس برادران ثقفي شما را در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمت گذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅15 مرداد 1400|  6   August.  2021 

📌 نفت : Oil : 70.96

📌 طلا : Gold  : 1796.8

📌 نقره : Silver : 25

📌 آلومینیوم : (⌚️35+)

2618.5 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️100.5+)

Copper or Cu : 9529.5

📌 سرب : (⌚️79-)


Lead or Pb : 2362

📌 نيكل : (⌚️254+)

Nickel or Ni : 19533

📌 قلع : (⌚️83+)

Tin or Sn : 36065

📌 روی : (⌚️ 21.5+)

3006 : Zinc or Zn

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انهارا انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد. در بورس كالا جابجايي قيمت ها گاهاسير عرضه و تقاضا را معلوم ميكنند. تأثیرگذاری قیمت ها و جابجایی کامودیتی ها میتواند در تصمیمات بازرگانی و اقتصادی تعیین کننده نتیجه باشد و سود و زیان های ممکن را نشانگر شود.

كالاي مس برادران ثقفي  شمارا در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.

بورس لندن گروه بارگانی ثقفی
بورس لندن

قیمت بسته شدن در قيمتگذاري بورس لندن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد كه كالاي مس برادران ثقفي شمارا از تمامي اطلاعات و امار ها از طريق سايت هاي bazaremes.com و kmbs.ir مطلع ميسازد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅14 مرداد 1400|  5   August.  2021 

📌 نفت : Oil : 70.38

📌 طلا : Gold  : 1811.8

📌 نقره : Silver : 25.4

📌 آلومینیوم : (⌚️8-)

2583.5 : Aluminium or Al

📌 مس : (⌚️74-)

Copper or Cu : 9429

📌 سرب : (⌚️28-)


Lead or Pb : 2441

📌 نيكل : (⌚️169-)

Nickel or Ni : 19279

📌 قلع : (⌚️493-)

Tin or Sn : 35982

📌 روی : (⌚️9.5+)

2984.5 : Zinc or Zn

London Metal Exchange

🔸نيازهاي ما در مصرف فلزات ارزشمندي مانند مس كه كالاهايي مثل: مفتول-سيم ورق و لوله هاي مسي و.. را تامين ميكند كم  نميشود.بازار بورس قيمت ها و تغييرات انهارا انلاين ارائه ميكند.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد، سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

👈مس بهترين كالا در زمينه استفاده از انتقال حرارت سرمايشي و گرمايشي است كه در نوع خود بي نظير ميباشد. در بورس كالا جابجايي قيمت ها گاهاسير عرضه و تقاضا را معلوم ميكنند. تأثیرگذاری قیمت ها و جابجایی کامودیتی ها میتواند در تصمیمات بازرگانی و اقتصادی تعیین کننده نتیجه باشد و سود و زیان های ممکن را نشانگر شود.

كالاي مس برادران ثقفي  شمارا در اخبار آنلاين بازار معاملات فلزات گرانبها  در بورس همراهي ميكند.

ارتباط با ما:

ما را در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید.

شماره تماس: 74463-021

جهت مشاهده سایر اخبار و مقالات کلیک کنید.