عرضه شمش آلومینیوم | ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۳th January 2020

عرضه شمش آلومینیوم

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۲۳ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۲۹,۸۹۵۲۲۹,۸۹۵۳,۰۰۰۲,۸۲۰۲,۶۸۰
۲شمش ۱۰۰۰p-99.75عرضه شرکت آلومینیوم المهدی۲۲۷,۸۹۵۲۲۷,۸۹۵۱,۸۰۰۱,۶۸۰۱,۰۸۰

ادامه مطلب


  عرضه آلومینیوم المهدی |۱۱ دی ۱۳۹۸

  عرضه شمش آلومینیوم

  🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)تقاضا (تن)محل تحویل
  ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۲۳,۸۳۲۲۲۶,۲۱۵۱۵۰۰۳۴۸۰تهران

   

  ⚖️تسویه : نقدی/اعتباری با گشایش اسناد اعتباری یا ضمانت نامه بانکی ماهانه ۱٫۵ درصد کارمزدتسویه اعتباری حداکثر

  ادامه مطلب


   عرضه آلومینیوم المهدی |۲۴ آذر ۱۳۹۸

   مفتول آلومینیوم | بازار مس

   🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)محل تحویل
   ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۱۵,۰۶۴۱۵۰۰تهران

    

   🔊 عرضه مفتول آلومینیوم  ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)محل تحویل
   ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۱۵,۰۶۴۱۵۰۰۱۰۴۰۴۴۰تهران

    

    

   ⚖️تسویه : نقدی/اعتباری با گشایش اسناد اعتباری یا ضمانت نامه بانکی ماهانه ۱٫۵ درصد کارمزدتسویه اعتباری حداکثر

   ادامه مطلب


    برآورد عرضه آلومینیوم المهدی | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

    مفتول آلومینیوم | بازار مس

    🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)
    ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۰۰۰

    ادامه مطلب