عرضه شمش روی | ۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۲th January 2020

شمش روی

دسته بندی : شمش روی

🔊 عرضه شمش روی برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
۱شمش روی ۹۹.۹۷صنایع خالص سازان روی زنجان۲۷۳,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰۳۰۰۳۴۰۳۰۰

ادامه مطلب