اطلاعیه : به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، روند ارسال سفارشات به کندی انجام می‌شود، قدردان شکیبایی شما هستیم.

🔊  عرضه کاتد مس یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  🔊  عرضه کاتد مس یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   🔊 عرضه کاتد مس یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب

    🔊 عرضه کاتد مس یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     🔊 عرضه کاتد مس سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب