اطلاعیه : به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، روند ارسال سفارشات به کندی انجام می‌شود، قدردان شکیبایی شما هستیم.

عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۷ مهر۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۱۷ شهریور۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب

    عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال چهارشنبه ۱۲ شهریور۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۳۰ تیر۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب

      عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ادامه مطلب

       عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ادامه مطلب

        عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه تیر۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ادامه مطلب