سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

به روز ترین اخبار قیمت مس، قیمت لوله مسی، قیمت کلاف مس، قیمت کاتد مس و مفتول مس را از بازار مس دنبال نمائید. جهت خرید اینترنتی لوله مسی، کلاف مسی و محصولات مسی نیز میتوانید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی امن بازار مس اقدام نمائید.

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 346 دلاری نسبت به هفته قبل، 8545.2 دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 362 دلاری نسبت به هفته قبل، 8199.1 دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود 62 دلاری نسبت به هفته قبل، 7837 دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 4 دلاری نسبت به هفته قبل، 7979.3 دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود 54 دلاری نسبت به هفته قبل، 7975.4دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 234 دلاری نسبت به هفته قبل، 8028.9دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 852 دلاری نسبت به هفته قبل، 7795دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 52 دلاری نسبت به هفته قبل، 7787.25دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 150 دلاری نسبت به هفته قبل، 77839.2دلار شد.

ادامه مطلب

👈میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 18 دلاری نسبت به هفته قبل، 7689.8دلار شد.

ادامه مطلب