اطلاعیه : به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، روند ارسال سفارشات به کندی انجام می‌شود، قدردان شکیبایی شما هستیم.

🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب

    🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۲۳ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب

      🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ادامه مطلب

       🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)
       ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۰۰۰

       ادامه مطلب