اطلاعیه : به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، روند ارسال سفارشات به کندی انجام می‌شود، قدردان شکیبایی شما هستیم.

🔊  عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  🔊  براورد عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۶ مهر۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   🔊  عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب

    🔊  براورد عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     🔊  عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب

      🔊  عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ادامه مطلب

       🔊 برآورد عرضه شمش و آلومینیوم برای ۱۶شهریور ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ادامه مطلب