اطلاعیه : به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، روند ارسال سفارشات به کندی انجام می‌شود، قدردان شکیبایی شما هستیم.

 

خرید اینترنتی مصنوعات مسی

🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

  🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ادامه مطلب

   🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ادامه مطلب

    🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای بکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ادامه مطلب

     🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای بکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ادامه مطلب

      🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ادامه مطلب

       🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ادامه مطلب

        🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ادامه مطلب

         🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

         ادامه مطلب

          🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

          ادامه مطلب