عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس | 30 دی 1398

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

عرضه‌کننده محصول عرضه شده قیمت پایه‌ی عرضه هفته قبل

(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون

(ریال)

مقدار عرضه

(تن)

مقدار معامله

(تن)

صنایع مس کاوه مفتول مس ۷۴۳,۴۸۷ ۷۶۴,۰۶۴ ۷۶۴,۰۶۴ ۷۰ ۰
شرکت دنیای مس کاشان مفتول مس ۷۳۸,۸۰۷ ۷۶۴,۰۶۴ ۷۶۴,۰۶۴ ۳۹۵ ۲۰
شرکت گیل راد شمال مفتول مس ۷۳۸,۸۰۷ ۷۶۴,۰۶۴ ۷۶۴,۰۶۴ ۱۰۰۰ ۳۰۰

 


مفتول مس چیست و چه کاربردی دارد؟

گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس مفتول ۸ میلی‌متری مجتمع مس سرچشمه، دنیای مس و شرکت گیل راد شمال و شرکت مس کاوه می‌باشد. مس مفتول (مفتول مسی) دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

همانطور که می‌دانید یکی از مشخصات مهم مس و مفتول مسی، توان آلیاژدهی پردامنه آن نسبت به سایر فلزات می‌باشد. همچنین مس از معدود فلزاتی است که به صورت خالص بیشتر از آلیاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بگذارید