عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس | 21 بهمن 1398

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

عرضه‌کننده محصول عرضه شده قیمت پایه‌ی عرضه هفته قبل

(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون

(ریال)

مقدار عرضه

(تن)

مقدار معامله

(تن)

صنایع مس کاوه مفتول مس ۷۱۳,۴۹۶ ۷۲۹,۶۳۸ ۷۲۹,۶۳۸ ۷۰ ۰
شرکت دنیای مس کاشان مفتول مس ۷۱۳,۴۹۶ ۷۲۹,۶۳۸ ۷۲۹,۶۳۸ ۴۰۰ ۴۰
گروه صنایع کابلسازی افق البرز مفتول مس ۷۱۳,۴۹۶ ۷۲۹,۶۳۸ ۷۲۹,۶۳۸ ۴۰  ۰
شرکت گیل راد شمال مفتول مس ۷۱۳,۴۹۶ ۷۲۹,۶۳۸ ۷۲۹,۶۳۸ ۱۰۰۰ ۵۲۰

 


مفتول مس چیست و چه کاربردی دارد؟

گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس مفتول ۸ میلی‌متری مجتمع مس سرچشمه، دنیای مس و شرکت گیل راد شمال و شرکت مس کاوه می‌باشد. مس مفتول (مفتول مسی) دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

همانطور که می‌دانید یکی از مشخصات مهم مس و مفتول مسی، توان آلیاژدهی پردامنه آن نسبت به سایر فلزات می‌باشد. همچنین مس از معدود فلزاتی است که به صورت خالص بیشتر از آلیاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بگذارید