عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس | 11 اسفند 1398

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد، گروه صنایع کابلسازی افق البرز شمال دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ به صورت زیر می‌باشد 👇.

عرضه‌کننده محصول عرضه شده قیمت پایه‌ی عرضه هفته قبل

(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون

(ریال)

مقدار عرضه

(تن)

مقدار معامله

(تن)

صنایع مس کاوه مفتول مس ۷۶۲,۲۶۷ ۷۷۶,۱۰۳ ۷۰ ۰
شرکت دنیای مس کاشان مفتول مس ۷۶۲,۲۶۷ ۷۷۶,۱۰۳ ۱۰۰ ۰
شرکت گیل راد شمال مفتول مس ۷۶۲,۲۶۷ ۷۷۶,۱۰۳ ۷۷۶,۱۰۳ ۵۰۰ ۴۰
شرکت گروه صنایع کابلسازی افق البرز مفتول مس ۷۶۲,۲۶۷ ۷۷۶,۱۰۳ ۴۰ ۰

معاملات امروز گیل راد شمال با توجه به اشتباه بورس کالا ابطال شد و برای روز چهارشنبه مجدد عرضه می شود.


مفتول مس چیست و چه کاربردی دارد؟

گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس مفتول ۸ میلی‌متری مجتمع مس سرچشمه، دنیای مس و شرکت گیل راد شمال و شرکت مس کاوه می‌باشد. مس مفتول (مفتول مسی) دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

همانطور که می‌دانید یکی از مشخصات مهم مس و مفتول مسی، توان آلیاژدهی پردامنه آن نسبت به سایر فلزات می‌باشد. همچنین مس از معدود فلزاتی است که به صورت خالص بیشتر از آلیاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بگذارید