عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس | 1 اردیبهشت 1399

عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به صورت زیر می‌باشد 👇.

عرضه‌کننده محصول عرضه شده قیمت پایه‌ی عرضه هفته قبل

(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون

(ریال)

مقدار عرضه

(تن)

مقدار معامله

(تن)

شرکت دنیای مس کاشان مفتول مس ۷۰۵,۶۳۵ ۷۲۹,۴۹۰ ۷۲۹,۴۹۰ ۴۰۰ ۲۰
شرکت گیل راد شمال مفتول مس ۷۰۵,۶۳۵ ۷۲۹,۴۹۰ ۷۲۹,۴۹۰ ۱۰۰۰ ۱۶۰
شرکت صنایع مس کاوه مفتول مس ۷۰۵,۶۳۵ ۷۲۹,۴۹۰ ۷۲۹,۴۹۰ ۷۰ ۰

 


مفتول مس چیست و چه کاربردی دارد؟

گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس مفتول ۸ میلی‌متری مجتمع مس سرچشمه، دنیای مس و شرکت گیل راد شمال و شرکت مس کاوه می‌باشد. مس مفتول (مفتول مسی) دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

همانطور که می‌دانید یکی از مشخصات مهم مس و مفتول مسی، توان آلیاژدهی پردامنه آن نسبت به سایر فلزات می‌باشد. همچنین مس از معدود فلزاتی است که به صورت خالص بیشتر از آلیاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بگذارید