سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

اين نمايشگاه با حضورگروه بازرگاني ساتراپ ثقفي است.

بازه ی برگزاری نمایشگاه

1 مرداد الی 20 مرداد

زمان برگزاری نمایشگاه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه به پایان رسیده