سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 30 دی 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 30 دی 1398 | 20th January 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : 1807 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 11 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : 6245 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 31.5 💵 کاهش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : 1982 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 5 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : 13845 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 5 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز :17775 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 0 💵 بدون تغییر

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : 2461 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : 27 💵 افزایش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید