قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 3 بهمن 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۳rd January 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۷۸۱.۵ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۶ 💲 کاهش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۶۰۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵۳.۵ 💵 کاهش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۸۹ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۵ 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۳۳۰۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳۴۵ 💵 کاهش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۷۱۳۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۴۴۰ 💵 کاهش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۳۸۶ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۸۰.۵ 💵 کاهش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 بازار بورس لندن امروز به صورت کاهشی بوده‌است.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید