قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 23 اسفند 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳th March 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۷۷ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳۴ 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۵۳۰.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۴۴ 💵 افزایش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۷۸۱ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳۲ 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۲۵۶۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۶۸۰ 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۴۰۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۶۵ 💵 افزایش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۸۶.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵۹.۵ 💵 افزایش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 قیمت مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی و تقریبا همه فلزات امروز به صورت افزایشی بوده‌است.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید