قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 22 اسفند 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲th March 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۴۳ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۷.۵ 💲 کاهش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۳۸۶.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۶۵.۵ 💵 کاهش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۷۴۹ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۶۴ 💵 کاهش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۱۸۸۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵۸۰ 💵 کاهش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۲۳۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۴۹۰ 💵 کاهش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۲۷ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵۱.۵ 💵 کاهش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 قیمت مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی و تقریبا همه فلزات امروز به صورت کاهشی بوده‌است.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید