قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 20 اسفند 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰th March 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۸۹ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۴۵.۵ 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۵۹۸ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۱۵ 💵 افزایش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۸۵۹.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۰ 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۲۸۳۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۴۲۰ 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۵۶۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۴۵ 💵 افزایش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۰۰۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۷۴.۵ 💵 افزایش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 قیمت مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی و تقریبا همه فلزات امروز به صورت افزایشی پس از کاهش شدید روز گذشته بوده‌است.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید