قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 2 بهمن 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۲nd January 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۸۰۷.۵ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳ 💲 کاهش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۶۱۰۳.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵۵ 💵 کاهش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۷۴ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۴ 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۳۶۴۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۰۵ 💵 کاهش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز :۱۷۵۷۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۰۰ 💵 کاهش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۴۶۶.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۰.۵ 💵 افزایش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید