قیمت بسته شدن بورس لندن | ۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۸th January 2020

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

فلزقیمت بسته شدن امروزتغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل
آلومینیوم۱۷۷۱٫۵ 💲 💵۲۷٫۵ 💵 افزایش
مس۶۱۵۴ 💲 💵۳۷ 💵 افزایش
سرب۱۹۰۸٫۵ 💲 💵۹٫۵ 💵 افزایش
نیکل۱۳۸۱۰ 💲 💵 ۶۰ 💵 افزایش
قلع۱۶۹۷۵ 💲 💵۲۰ 💵 افزایش
روی۲۴۰۶ 💲 💵۱۳ 💵 افزایش

مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

همانطور که قابل مشاهده است تمامی قیمت‌ها نسبت به دیرور افزایشی بوده‌اند!

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.


    دیدگاهتان را بگذارید