قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 16 بهمن 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۵th February 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۸۸ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱ 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۷۱۴ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۶۲ 💵 افزایش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۸۴۳.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۱ 💵 کاهش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۳۰۰۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۰۵ 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۳۳۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۸۰ 💵 افزایش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۲۲۲.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵.۵💵 افزایش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید