قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 14 بهمن 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۳rd February 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۹۴.۵ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۵ 💲 کاهش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۵۹۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۵ 💵 افزایش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۸۷۹ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۴۳ 💵 افزایش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۲۷۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۷۵ 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۳۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۷۵ 💵 افزایش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۲۰۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۹ 💵 کاهش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 بازار بورس لندن امروز شدیدا کاهشی بوده‌است و یکی از عوامل این کاهش شیوع ویروس کرونا در چین و سال نوی چینی می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید