قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 13 اسفند 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۳rd March 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۷۰۶ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۱.۵ 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۵۶۶۸ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۸ 💵 افزایش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۰۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۵ 💵 کاهش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۲۵۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۱۰ 💵 افزایش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۶۷۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳۲۵ 💵 افزایش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۸۶ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۲۳ 💵 کاهش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید