قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | 1 بهمن 1398

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها بورس لندن

📅 ۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۱th January 2020

📌 آلومینیوم (Aluminium)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۸۱۰.۵ 💲
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳.۵ 💲 افزایش

📌 مس (Copper)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۶۱۵۸.۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۸۶.۵ 💵 کاهش

📌 سرب (Lead)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۹۵۲ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۳۰ 💵 کاهش

📌 نیکل (Nickel)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۱۳۷۵۰ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۹۵ 💵 کاهش

📌 قلع (Tin)

💵 قیمت بسته شدن امروز :۱۷۶۷۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۱۰۰ 💵 کاهش

📌 روی (Zinc)

💵 قیمت بسته شدن امروز : ۲۴۵۵ 💲 💵
⌚️ تغییر قیمت نسبت به روز کاری قبل : ۶ 💵 کاهش


🔸 مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

🔸 با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید