قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | ۹ دی ۱۳۹۸

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

فلز قیمت بسته شدن امروز تغییر قیمت نسبت به روز ۶ دی ۱۳۹۸
آلومینیوم ۱۷۹۱ 💲 💵 ۲ 💵 افزایش
مس ۶۱۸۳.۵ 💲 💵 ۲۷.۵ 💵 کاهش
سرب ۱۹۳۲ 💲 💵 ۲۲ 💵 افزایش
نیکل ۱۴۲۲۵ 💲 💵  ۲۲۵ 💵 افزایش
قلع ۱۶۹۷۵ 💲 💵 ۱۲۵ 💵 کاهش
روی ۲۳۱۵💲 💵 ۱۹ 💵 افزایش

مورد سوم تغییر قیمت نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل کاری می‌باشد.

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید