قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | ۲۲ آذر ۱۳۹۸

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

فلز قیمت بسته شدن تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
آلومینیوم ۱۷۶۳٫۵۰ 💲 💵 ۸٫۵ 💵 افزایش
مس ۶۱۵۴ 💲 💵  ۵۷ 💵 افزایش
سرب ۱۹۳۴ 💲 💵  ۱۴ 💵 افزایش
نیکل ۱۴۱۴۵ 💲 💵  ۳۳۵ 💵 افزایش
قلع ۱۷۲۰۰ 💲 💵 ۱۵ 💵 افزایش
روی ۲۲۷۹ 💲 💵 ۵۰ 💵 افزایش

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید