قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | ۲۱ آذر ۱۳۹۸

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

فلز قیمت بسته شدن تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
آلومینیوم  ۱۷۵۵٫۵💲 💵 ۳ 💵 افزایش
مس  ۶۰۹۵💲 💵  ۱۳ 💵 افزایش
سرب  ۱۹۱۸ 💲 💵  ۲۳ 💵 افزایش
نیکل  ۱۳۸۰۰ 💲 💵  ۲۰۱ 💵 افزایش
قلع ۱۷۱۷۵ 💲 💵 ۲۵۰ 💵 کاهش
روی ۲۲۳۵ 💲 💵 ۱۳ 💵 افزایش

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید