قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن | ۱۹ آذر ۱۳۹۸

قیمت بسته شدن فلزات رنگین و گرانبها در بورس لندن به شرح زیر می‌باشد 👇.

فلز قیمت بسته شدن تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
آلومینیوم  ۱۷۵۰💲 💵  ۱۶ 💲  کاهش
مس  ۶۰۵۵ 💲 💵  ۷۰ 💲 افزایش
سرب  ۱۸۹۳ 💲 💵  ۱۶ 💲 کاهش
نیکل  ۱۳۰۷۰💲 💵  ۱۳۰ 💲 کاهش
قلع ۱۷۳۲۰ 💲 💵 ۲۰۰ 💲 افزایش
روی ۲۲۲۲ 💲 💵 ۱۱ 💲 کاهش

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر مشاهده قیمت بورس لندن، و همچنین توجه به این مورد که مشاهده آنلاین این قیمت‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد. سایت اینترنتی بازار مس بر آن شد تا این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارد. قطعا مشتریان با مشاهده تغییرات قیمت بورس لندن، تاثیر آن روی قیمت مس و سایر فلزات را در داخل مشاهده خواهند کرد.

دیدگاهتان را بگذارید