قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

 

ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه (تن) معامله (تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۴،۵۰۰ ۵۰۰۰

۵۰۰۰

“Read More”
قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

Tags :

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

 

ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه (تن) معامله (تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۱،۵۳۷ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
“Read More”
قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

 

     اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا

ردیف شرح تولید کننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه
(تن)
معامله
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۴۷,۶۳۵ ۴,۰۰۰ ۳,۹۶۰
“Read More”

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۸ آذر

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا

ردیفشرحتولید کنندهقیمت عرضه (ریال)حجم عرضه
(تن)
تقاضا
(تن)
۱مس کاتدشرکت ملی صنایع مس ایران۵۴۵,۵۸۰۳,۰۰۰۳۴۰ 

قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۸۷,۹۰۶  ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۹۱,۴۰۲ ريال داشت. 

قيمت مس جهاني ۶۲۰۶٫۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۴۴ دلار بود. 


عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس ۱۱ آذر ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس ۱۱ آذر ۱۳۹۷

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس (یک‌شنبه 11 آذر 1397)

 


 

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده قیمت پایانی میانگین موزون
(ریال)
قیمت پایه عرضه
(ریال)
حجم عرضه
(تن)
تقاضا
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۹,۱۳۳ ۵۶۹,۱۳۳ ۳,۰۰۰ ۳۶۰

 


 

قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۹۱,۴۰۲ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷,۰۴۰ ريال داشت.

قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۲۶,۷ دلار بود.

 

 


قیمت‌های جهانی

Powered by Investing.com

ورود

سبد خرید

[wcp-carousel id=”50″]