قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

 

ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه (تن) معامله (تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۴،۵۰۰ ۵۰۰۰

۵۰۰۰

“Read More”
قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 12 اسفند 1397

برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه 12 اسفند 1397

 

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا
ردیف  شرح تولید کننده قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون هفته‌ی پیش (ریال) حجم قابل عرضه

(تن)

۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۴,۵۰۰ ۶۴۱,۸۹۱ ۵۰۰۰

 

عرضه کاتد مس فردا با حجم ۵۰۰۰ تن انجام می‌گیرد. قیمت برآورد کاتد مس این هفته نسبت به آخرین قیمت فروش هفته‌ی گذشته (۶۴۱،۸۹۱ ریال)  کاهش داشته‌است. اما نسبت به قیمت پایه‌ی قبل، افزایش حدود ۵ درصدی داشته‌است.

 

ميانگين دلار نيما با افزایش حدود ۱۹۵ تومانی ۸۹۰۹۹ ریال شد. ميانگين جهاني مس نیز نسبت به هفته قبل حدود ۱۸۱ دلار افزایش یافت و ۶۵۳۱،۶ دلار شد.

 


قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

Tags :

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

 

ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه (تن) معامله (تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۱،۵۳۷ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
“Read More”
قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه 28 بهمن 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

دسته بندی : عرضه كاتد مس

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 

 

     اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا

ردیف شرح تولید کننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه
(تن)
معامله
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۴۷,۶۳۵ ۴,۰۰۰ ۳,۹۶۰
“Read More”

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

دسته بندی : کاتد مس

fdmlkanjfaf

 

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ به صورت زیر است.

 اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا 

ردیف شرح تولید کننده قیمت عرضه (ریال) حجم عرضه
(تن)
تقاضا
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۳۳,۹۴۴ ۳,۰۰۰ ۲۴۲۰ 

 

قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۸۶,۶۱۴  ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۹۲,۳۸۹ ريال داشت. 

قيمت مس جهاني ۶۰۲۵٫۵ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۱۴۵٫۵ دلار بود. 


برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا (یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷)

fdmlkanjfaf

قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر اعلام شد. 

ردیفشرحتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت هفته‌ی پیش (ریال)حجم قابل عرضه
(تن)
۱مس کاتدشرکت ملی صنایع مس ایران۵۶۷,۷۴۸۵۴۵,۵۸۰

قیمت عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۱۸ آذر

fdmlkanjfaf

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا

ردیفشرحتولید کنندهقیمت عرضه (ریال)حجم عرضه
(تن)
تقاضا
(تن)
۱مس کاتدشرکت ملی صنایع مس ایران۵۴۵,۵۸۰۳,۰۰۰۳۴۰ 

قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۸۷,۹۰۶  ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۹۱,۴۰۲ ريال داشت. 

قيمت مس جهاني ۶۲۰۶٫۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۴۴ دلار بود. 


برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا (یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷)

fdmlkanjfaf

قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر اعلام شد. 

“Read More”


عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس ۱۱ آذر ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس ۱۱ آذر ۱۳۹۷

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس (یک‌شنبه 11 آذر 1397)

 


 

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده قیمت پایانی میانگین موزون
(ریال)
قیمت پایه عرضه
(ریال)
حجم عرضه
(تن)
تقاضا
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۹,۱۳۳ ۵۶۹,۱۳۳ ۳,۰۰۰ ۳۶۰

 


 

قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۹۱,۴۰۲ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷,۰۴۰ ريال داشت.

قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۲۶,۷ دلار بود.

 

 


برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه 11 آذر 1397

برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

برآورد قیمت عرضه كاتد مس شرکت ملی مس ایران برای فردا یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه 11 آذر 1397

اخبار عرضه کاتد مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده قیمت پایه عرضه
(ریال)
حجم قابل عرضه
(تن)
۱ مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۶۹,۱۳۳

 

 

 

 

میانگین خرید و فروش دلار نیما ۹۱۴۰۲ ریال است که این مقدار هفته‌ی قبل ۸۷۰۴۰ ریال بوده است.


✅ عرضه شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه)

⭕️ قیمت: ۵۶۹۱۳۳ ریال 👈 هفته گذشته : ۵۴۳۴۸۴ ریال

💵میانگین (خرید و فروش) دلار نیما :۹۱۴۰۲ 👈 هفته قبل : ۸۷۰۴۰ ریال

📈میانگین مس جهانی : ۶۲۴۴ دلار 👈 هفته گذشته : ۶۲۲۶٫۷ دلار


📌کانال تلگرام : t.me/saghaficopperco

برآورد عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس برای فردا یکشنبه 11 آذر 1397

قیمت‌های جهانی

Powered by Investing.com

ورود

سبد خرید

[wcp-carousel id=”50″]