عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 12 اسفند 1397

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۱۲ اسفند به صورت زير است.

 

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 12 اسفند 1397

 

عرضه‌کننده قیمت پایه‌ی عرضه (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) قیمت پایه عرضه هفته قبل معامله (تن)
شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۸۱،۷۸۵ ۶۹۴،۱۱۹ ۱۰۰۰
“Read More”
عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 12 اسفند 1397

براورد عرضه مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای فردا یکشنبه ۱۲ اسفند و مفتول دنیای مس و گیل‌راد برای دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

مفتول شرکت ملی مس فردا یکشنبه ۱۲ اسفند با حجم ۱۰۰۰ تن عرضه می‌شود و مفتول دو شرکت دنیای مس و گیل‌راد شمال به دوشنبه ۱۳ اسفند موکول خواهد شد. قیمت عرضه به صورت زیر است:

براورد عرضه مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای فردا یکشنبه 12 اسفند و مفتول دنیای مس و گیل‌راد برای دوشنبه 13 اسفند 1397

 

براورد عرضه مفتول مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت هفته گذشته (ریال) عرضه (تن)
۱ مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۸۱,۷۸۵ ۱۰۰۰
۲ مس مفتول دنیای مس کاشان ۵۸۲,۴۸۵
۳ مس مفتول گیل راد شمال ۵۸۲,۴۸۵

 

ميانگين دلار نيما با افزايش حدود ۱۹۵ توماني ۸۹۰۹۹ ريال شد. ميانگين جهاني مس نیز نسبت به هفته قبل حدود ۱۸۱ دلار افزایش يافت و ۶۵۳۱،۶ دلار شد.


عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس براي یکشنبه ۲۸ بهمن به صورت زير است.

 

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

 

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل معامله (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران ۵۷۹،۸۰۵ ۱۰۰۰ ۴۴۰
گيل‌راد شمال  ۵۸۰,۵۰۵ ۱۰۰۰  ۵۶۶,۰۶۱ ۵۵
دنیای مس کاشان  ۵۸۰،۵۰۵ ۱۰۰۰  ۵۶۶،۰۶۱ ۱۱۵
“Read More”
عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

عرضه مفتول مس براي سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن به صورت زير است.

 

عرضه مفتول مس براي سه‌شنبه 23 بهمن 1397

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل معامله (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران  —
گيل‌راد شمال  ۵۶۶,۰۶۱ ۱۰۰۰  ۵۲۰،۰۷۱ ۶۵
دنیای مس کاشان  ۵۶۶،۰۶۱ ۱۰۰۰   ۵۲۰،۰۷۱

۲۵

قیمت مفتول دو شرکت دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال نسبت به هفته قبل با افزایش حدود ۹ درصد روبرو شد. مفتول شرکت ملی مس ایران امروز عرضه نشد.

قيمت مس جهاني ۶۱۷۸٫۹ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۰۶۵٫۱ دلار بود. همچنين دلار نيما برابر ۹۱۳۷۱ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۵۴۶۳  ريال داشت.


عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۲ دی

fdmlkanjfaf

 

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه ۲ دی به صورت زير است.

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل عرضه (تن) تقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران  ۵۵۱،۶۶۶  ۲۰۰۰  ۵۸۶،۲۲۷  ۲۰۰۰ ۲۰
گيل‌راد شمال  ۵۵۲،۳۶۶  ۱۰۰۰  ۵۸۶،۹۲۷ ۱۰۰۰ ۲۵
دنیای مس کاشان  ۵۵۲،۳۶۶  ۱۰۰۰  ۵۸۶،۹۲۷ ۱۰۰ ۰

 

قيمت مس جهاني ۶۰۲۵٫۵ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۱۴۵٫۵ دلار بود. 

همچنين دلار نيما برابر ۸۸۶۱۴ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۹۲۳۸۹ ريال داشت. 

 


عرضه مفتول مس برای امروز ۱۸ آذر

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر به صورت زير است.

عرضه‌كنندهقيمت پايه‌ي عرضه (ريال)عرضه (تن)قيمت عرضه هفته‌ي قبلتقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران۵۶۳،۱۶۱۲۰۰۰۵۸۷،۴۱۳۱۲۰
گيل‌راد شمال۵۶۳،۸۶۱۱۰۰۰۵۸۸،۱۱۳۲۰
دنیای مس کاشان۵۶۳،۸۶۱۱۰۰۰۵۸۸،۱۱۳۴۰براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

براورد عرضه مفتول مس برای فردا یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت زیر می‌باشد.

“Read More”

عرضه‌ی مفتول مس و مس کاتد ۲ (لیچینگی) برای امروز دوشنبه ۱۲ آذر

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس و مس کاتد ۲ (لیچینگی) براي امروز دوشنبه ۱۲ آذر به صورت زير است.

“Read More”

براورد عرضه مفتول مس برای فردا دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

fdmlkanjfaf

براورد عرضه مفتول مس برای فردا دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

براورد عرضه مفتول مس در بورس کالا به صورت زیر خواهد بود.

براورد عرضه مفتول مس در بورس کالا
ردیف شرح تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه
(ریال)
عرضه
(تن)
۱ مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران نقدی ۵۸۷,۴۱۳
۲ مس مفتول دنیای مس کاشان نقدی ۵۸۸,۱۱۳
۳ مس مفتول گیل راد شمال نقدی ۵۸۸,۱۱۳

 

  • قيمت دلار نیما طبق خريد و فروش برابر ۹۱,۴۰۲ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷,۰۴۰ ريال داشت. 

  • قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است و هفته‌ي قبل ۶۲۲۶,۷ دلار بود. 


عرضه مفتول مس و كاتد مس ۲ (ليچينگ) براي سه‌شنبه ۶ آذر ماه

fdmlkanjfaf

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز سه‌شنبه ۶ آذر به صورت زير است.

 

 

 

عرضه‌كننده قيمت پايه‌ي عرضه (ريال) عرضه (تن) قيمت عرضه هفته‌ي قبل تقاضا (تن)
شركت ملي صنايع مس ايران ۵۶۰،۸۹۲ ۲۰۰۰ ۵۶۱،۳۶۲ ۱۴۰
گيل‌راد شمال ۵۶۱،۵۹۲ ۱۰۰۰ ۵۶۲،۰۶۲ ۲۵

 

  •  قيمت مس جهاني ۶۲۴۴ دلار است كه هفته‌ي قبل ۶۱۳۷٫۷ دلار بود. 
  •  همچنين دلار نيما برابر ۸۷۰۴۱ ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر ۸۷۱۰۶ ريال داشت. 
  •  مفتول صنايع توليدي دنياي مس كاشان با قيمت برآورد ۵۶۱،۵۹۲ ريال ۱۰۰ تن عرضه شد و تقاضايي نداشت. همچنين مس كاتد ۲ (ليچينگ) با قيمت برآورد ۵۴۳،‌۴۸۴ ريال ۵۰۰ تن عرضه داشت و بدون تقاضا و معامله سه‌شنبه را سپري كرد. 

قیمت‌های جهانی

Powered by Investing.com

ورود

سبد خرید

[wcp-carousel id=”50″]